GIỚI THIỆU HT INVOICE

Công Ty CP Công Nghệ Hoá Đơn Điện Tử HT (gọi tắt là HTINVOICE) là một trong những doanh nghiệp đang cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử theo quy định theo nghị định 123/2020/NĐ-CP theo thông tư 32/2011/TT-BTC và thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính.

Hóa đơn điện tử HTInvoice được xây dựng dựa trên nghị định 123/2020/NĐ-CP theo thông tư 32/2011/TT-BTC và thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính về việc khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Ngày 02/12/2021, Tổng cục Thuế ra thông báo số 574/TB-TCT công nhận HTInvoice là phần mềm đạt chuẩn theo Nghị định 123 và Thông tư 78.

Hóa đơn điện tử HTInvoice là giải pháp thay thế cho hóa đơn giấy theo đúng quy định của pháp luật về giao dịch điện tử; thay thế cho cách xuất hóa đơn, chuyển hóa đơn cho khách hàng và lưu trữ hóa đơn theo phương thức truyền thống. Với chức năng chính: ký, gửi hóa đơn qua email, tải về, in hàng loạt, sao chép và nhân bản nội dung hóa đơn, đồng thời cung cấp hóa đơn điện tử cho hộ kinh doanh.

LỢI ÍCH CỦA HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

BÁO GIÁ DỊCH VỤ HOÁ ĐƠN ĐIỆN TỬ HT INVOICE

Hỗ trợ xuất hóa đơn điện tử TT78 trong 24h

Miễn phí chuyển đổi hóa đơn điện tử hướng dẫn theo thông tư 32/2006/TT-BTC sang sử dụng hóa đơn điện tử theo hướng dẫn tại thông tư 78/2021/TT-BTC
Phí thiết kế mẫu hoá đơn: 0 – 500.000đ (Miễn phí mẫu có sẵn)

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ

Mọi chi tiết xin liên hệ

Email: Quynhthudn1529@gmail.com
Số điện thoại: 0907 589 131

Cảm ơn Quý Công ty đã quan tâm đến sản phẩm của HTinvoice.
Mong rằng những thông tin trên đây đáp ứng được yêu cầu của Quý Công ty.
Để đăng ký, Quý khách vui lòng để lại thông tin dưới đây: