Phạm vi, Thời gian cung cấp dịch vụ

Công ty cổ phần công nghệ hoá đơn đện tử HT cung cấp giải pháp hoá đơn điện tử cho Tổ Chức, cá nhân trên toàn quốc.

Hệ thống HTInvoice hiện tại cung cấp cho khách hàng theo nghị định 123/2020/NĐ-CP theo thông tư 32/2011/TT-BTC và thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính​​​​​​​

Theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP việc triển khai HĐĐT theo quy định mới sẽ được chia làm 2 giai đoạn:

  • Giai đoạn 1 từ tháng 11/2021 đến tháng 3/2022. Giai đoạn này triển khai tại 6 tỉnh, thành phố gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Bình Định. Giai đoạn 2 từ tháng 4/2022 đến tháng 7/2022 triển khai tại 57 tỉnh, thành phố còn lại.
  • HT Invoice sẵn sàng tiếp nhận khách hàng đăng ký/ chuyển đổi sang sử dụng hoá đơn theo nghị định 123/2020/NĐ-CP và thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài Chính theo yêu cầu khách hàng và cơ quan thuế