Hướng dẫn lập hóa đơn HT

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản xuất hóa đơn bằng chrome hoăc coccoc.
https://laphoadon.htinvoice.vn/

Tên đăng nhập: mã số thuế công ty
Mật khẩu: mặc định 12345678

Bước 2: vào phần Quản lý hóa đơn > Tạo hóa đơn > Nhập MST > nhấn tìm theo MST (nếu không load đc thì phải nhập tay)

Nếu là khách lẻ không có MST thì chỉ cần nhập tên và địa chỉ

Bước 3: ở mục danh sách hàng hóa có thể tùy chọn tính chất hàng hóa theo mục đích hóa đơn

– Hàng hóa dich vụ: để xuất cho sản phẩm, hàng hóa, hợp đồng, dịch vụ…
(có thể không cần điền đơn vị tính và số lượng, chỉ cần nhập thành tiền)

– Ghi chú, diễn giải: để note, bổ sung thông tin cho mặt hàng ở trên

– Khuyến mại: hàng khuyến mại được quyền ghi đơn giá, số lượng nhưng không tính tiền

– Chiết khấu thương mại: giảm giá trực tiếp tổng giá trị hóa đơn trước VAT.

ví dụ:

Lập xong nhấn Lưu lại. Sau khi lưu thì có thể xem, duyệt ký, gửi mail

1 thoughts on “Hướng dẫn lập hóa đơn HT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *