Hướng dẫn lập hóa đơn HT

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản xuất hóa đơn bằng chrome hoăc coccoc.
https://laphoadon.htinvoice.vn/

Tên đăng nhập: mã số thuế công ty
Mật khẩu: mặc định 12345678

Bước 2: vào phần Quản lý hóa đơn > Tạo hóa đơn > Nhập MST > nhấn tìm theo MST (nếu không load đc thì phải nhập tay)

Nếu là khách lẻ không có MST thì chỉ cần nhập tên và địa chỉ

Bước 3: ở mục danh sách hàng hóa có thể tùy chọn tính chất hàng hóa theo mục đích hóa đơn

– Hàng hóa dich vụ: để xuất cho sản phẩm, hàng hóa, hợp đồng, dịch vụ…
(có thể không cần điền đơn vị tính và số lượng, chỉ cần nhập thành tiền)

– Ghi chú, diễn giải: để note, bổ sung thông tin cho mặt hàng ở trên

– Khuyến mại: hàng khuyến mại được quyền ghi đơn giá, số lượng nhưng không tính tiền

– Chiết khấu thương mại: giảm giá trực tiếp tổng giá trị hóa đơn trước VAT.

ví dụ:

Lập xong nhấn Lưu lại. Sau khi lưu thì có thể xem, duyệt ký, gửi mail

One thought on “Hướng dẫn lập hóa đơn HT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *