Hướng dẫn ký hóa đơn điện tử HT

Để ký được hóa đơn điện tử, máy tính cần phải đc cài tool ký số và đc cắm chữ ký số của công ty

Link tải tool ký hóa đơn https://laphoadon.htinvoice.vn/DownloadFile/HTInvoice_SignPluginV2.msi

Sau khi tải về mở file để cài ( nhấn Next cho đến khi hoàn tất)

 

  • Có 2 cách để ký phát hành hóa đơn
  1. Sau khi Sửa, Xem hóa đơn > Lưu lại > Ký

  1. Ở phần danh sách hóa đơn ta có thể tích vào 1 hoặc nhiều hóa đơn > Ký hóa đơn > Chọn chữ ký số để phát hành cùng lúc.

  • Sau khi ký xong, trạng thái hóa đơn là “Đã gửi cấp mã”

  • Chờ vài giây load lại nhấn tìm kiếm:
  • Nếu hóa đơn báo trạng thái “Đã Phát hành” là hóa đơn đã được cấp mã và phát hành thành công
  • Nếu hóa đơn báo trạng thái “Không được cấp mã“ nhấn vào chi tiết xem nhật ký truyền nhận lỗi thế nào để khác phục hoặc liên hệ lại kỹ thuật hỗ trợ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *