Tag Archives: thông tư 78

Hướng dẫn xử lý hóa đơn sai sót – Thông tư 78/2021

NGƯỜI BÁN TỰ PHÁT HIỆN SAI SÓT (chưa gửi hóa đơn cho người mua) B1: [...]

Hướng dẫn ký hóa đơn điện tử HT

Để ký được hóa đơn điện tử, máy tính cần phải đc cài tool ký [...]

Hướng dẫn tìm, xem, sửa hóa đơn điện tử HT

Nhấn vào “Quản lý hóa đơn” ở tab “danh sách hóa đơn” lọc hóa đơn [...]

Hướng dẫn lập hóa đơn HT

Bước 1: Đăng nhập vào tài khoản xuất hóa đơn bằng chrome hoăc coccoc. https://laphoadon.htinvoice.vn/ [...]

1 Comments